Historie turnaje

 

     Psal se  rok 1944 . Humpolecká  házená  sice slavila 22  let od svého založení  , ale tehdy  si na toto  jubileum snad ani  nikdo nevzpomněl . Lidé měli v myslích  jiné myšlenky a starosti . Celá naše země  tehdy byla pod  nejtěšším útlakem ve  svých dějinách - pod  nacistickou okupací  .  Hitlerovské  Německo mlelo  ze svých posledních  sil ,  kterých denně  rapidně ubývalo  na frontách  v Sovětském  Svazu  stejně  jako  na  Západě  .  Ale právě v těchto chvílích , kdy bylo jasné kdo zvítězí v této ničivé válce , právě tehdy   ,  v   posledních  křečích   ,  bylo   řádění  hitlerovců nejběsivější .  Naši lidé ,  muži , ženy  byli masově vražděni  v koncentračních  táborech a  další a  další byli  do táborů  smrti přiváženi . Zvýšené " pozornosti "  nebyli ušetřeni ani sportovci a jejich akce v Humpolci , které byly jedněmi z mála ostrůvků , kde se lidé mohli scházet a svobodně si popovídat .V té  době přišlo tehdejší  vedení oddílu SK  Humpolec spolu s hráči s myšlenkou  založit putovní pohár , na  nějž by byla zvána nejlepší současná  mužstva házené ,  aby jednak humpolečtí  hráči měli  možnost změřit  své síly  s nejlepšími  mužstvy a  na druhé straně  , aby  i příznivci z řad  diváků se  dostalo odměny  za jejich morální i finanční podporu všech družstev oddílu . U zrodu této myšlenky  stáli : Jiří  Smrčka , dr.  Jiří Hásek ,  profesor Wendlik  , Jiří  Habrman ,  Karel Ježek  , Bohumír Racek-senior , Rudolf Šaman ,  a všichni hráči : Josef Krška , Ladislav Berber , Antonín  Koten ,  Jiří Jech   , Bohumír  Racek mladší  , Vladimír Kalousek , Oldřich Pajgrt , Jiří Váĺa , Karel Janoušek a Miroslav Strádal . Mnoho se uvažovalo o názvu  turnaje . Konečné rozhodnutí , jak ukazuje historie , bylo opravdu  šťastné . Turnaj dostal jméno po krásné  ,  malebné  krajině  blízko  Humpolce  ,  která  se již od pradávna  nazývá   "Zálesí"  . Žili  zde  lidé  ,  kteří  o  svůj každodenní chleba museli tvrdě bojovat  nejen s chudou přírodou , ale  i  s  daleko  krutějším  nepřítelem  -  vrchností . Z tohoto prostředí  vystupuje  v  naší  národní  historii známý buditelský kazatel Jan Želivský  , o krajině Zálesí a  o lidech zde žijících píše  i pokrokový  lékař tohoto  kraje František  Hamza ve  svých "Želivských romancích" a v "Šimonu kouzelníkovi" . Tyto skuteźnosti byly tedy motivem  toho , aby turnaj v házené mužů v Humpolci byl nazván  "POHÁR ZÁLESÍ"  . A  tak  ve  dnech  28.  a  29.  června  1944  , o svatodušních svátcích , se uskutečnil I. ročník turnaje . Jeho průběh překonal všechna  očekávání .  Stal  se  nejen sportovní  událostí prvního stupně  , ale  i událostí  společenskou ,  o čemž  svědčí údaj v házenkářské  kronice humpoleckého  oddílu ,  kde se  říká , že na I.  ročník  turnaje  o  pohár  "Zálesí"  se  ve dvou dnech přišlo podívat 4500  lidí z města i  širokého okolí . Nebyli  zklamáni. Viděli  opravdu hodnotný  sport a  domů se  vraceli s  vírou , že český duch ani nejtěžším útlakem hitlerovci nezlomili , že bije a bude žít dál ! Pro celkový obrázek o I. ročníku tohoto turnaje musíme dodat i přehled mužstev ,  která byla jeho prvními úźastníky  : AC Sparta Praha , ŽSK  Brno , SK Borovina Třebíč a  SK Humpolec . Vítězem se stalo mužstvo AC Sparta Praha . Co řekl  v  roce 1963 o I. ročníku tohoto  turnaje jeden z jeho zakladatelů  ,   profesor  Karel  Wendlik   ,  tehdejší  náčelník SK Humpolec - házená : " Práce bylo  moc a moc - organizace ,  ubytování , tehdy dost obtížné  stravování ,  úprava  a  slavnostní výzdoba  hřiště atd. Počasí nám do poslední chvíle nepřálo  , pršelo jen se lilo ještě v sobotu  . Ale  v neděli   bylo překrásně  , dobré  výkony všech mužstev , plno  diváků . Zkrátka všechno se  vydařilo jak jsme si přáli . Všichni byli spokojeni , hráči , diváci i my pořadatel ‚ že se nám náš podnik vydařil .  A všichni se těšili na II.ročník turnaje , který jsme již hráli v osvobozené vlasti . " I. ročník turnaje o pohár "Zálesí" se lišil ve dvou směrech od dalších  , které  následovaly po   něm .  Poprvé a  naposled byla utkání hrána  v neděli a  v pondělí o  svatodušních svátcích -  v červnu .  Další ročníky se hrály  později - o humpolecké  pouti - tj. 26. července  , a to až do  roku 1972 , kdy se  termín konání znovu měnil  na první neděli  v červenci z  ekonomických důvodů ,  protože  na  druhou  polovinu  července  se  ustálily celozávodní dovolené většiny humpoleckých závodů . Od roku 1996 se potom hraje POHÁR ZÁLESÍ na přání družstev v polovině měsíce srpna. Během  dosavadní ,  opravdu  dlouhé  historie turnaje  o pohár "Zálesí" , se  jen jednou vytvořila přestávka ,  kdy turnaj nebyl pořádán  . Bylo  to v  letech 1945-1949  , kdy  nutná konsolidace národního  hospodářství  po  ukončené  druhé  světové  válce  se projevila v určité stagnaci humpolecké  házené . Ale od roku 1950 turnaj  o  pohár  "Zálesí"  píše  rok  co  rok svoji historii bez přestávky . Vedle  významu  sportovního  a   společenského  se  z kroniky humpolecké házené můžeme dozvědět i  další postřehy , které mohou být  ozdobou takových  turnajů .  Dnes zde  vystupují již  stovky hráčů a nebyli  to jen  hráči ,  byli to  zanícení funkcionáři , kteří se podíleli na celé činnosti , a nejen při poháru "Zálesí". Setkáváme se zde  rovněž s činností kulturní ,  objevují se velmi často i ukázky toho , že sportem , správně vedeným , se vytvářejí i lepší  charaktery  lidí  ,  objevují  se  zde důkazy vzájemného kamarádství mezi členy oddílů téměř po celé republice . Je  dobré  zmínit  se  ještě  o  X.  ročníku  turnaje  o pohár "Zálesí" ,  který se hrál  v roce 1958  a jehož  účastníky  byli : Jiskra  Zubří  ,  SONP  Kladno,  Lokomotiva  Ostrava  a  Jiskra Humpolec  .  Tento  ročník  ,  jako  první  jubilejní , byl tehdy výborem   oddílu  i   hráči  zvlášť   pečlivě  připravován   .  U příležitosti jeho konání byli  do Humpolce pozváni všichni bývalý hráči , hráčky   i   funkcionáři    oddílu   házené   Jiskra Humpolec  ,  aby  spolu  se  stávajícími  členy  oddílu  si mohli zavzpomínat  na svoji  činnost v   házené v  Humpolci .  Z jejich účasti  na X.  ročníku turnaje  jsme měli  velkou radost  a hráči mužstva  mužů našeho  oddílu  pak  tuto  radost  projevili  svým způsobem  -  vítězstvím  v  tomto  ročníku  .  Jak  se  po letech odlouźení  líbilo hráčkám  a hráčům  na poháru  "Zálesí" ,  o tom napsal Ladislav Lahoda  , bývalý hráč AC Sparty  Praha a účastník I. ročníku turnaje , později hráč SK Humpolec : "  Po čtrnácti  letech jsem  přijel opět  do Humpolce  , abych viděl  nejlepší stadión  na házenou  a oživil  si nezapomenutelné chvíle ,  strávené v Humpolci  mezi nejlepšími kamarády  v oddílu házené .  Jestliže jsem osobně  přispěl aspoň trochu  k propagaci házené v Humpolci , je to mimo vřelé přijetí a upřímné pozornosti všech mých přátel v Humpolci , nejlepší mou odměnou . " Alois Mikulenka  a Robert Gazda  , nejlepší střelec  a kapitán ligového  mužstva Jiskry  Zubří :  "Byli  jsme překvaveni  milým přijetím  a pečlivou  starostí o   nás po  celou dobu  X. ročníku turnaje  o  pohár  "Zálesí"  .  Všem  pořadatelům patří uznání za vzornou  organizaci turnaje  . Máte  hezké hřiště  - myslíme , že nejlepší na  českou házenou u  nás vůbec .  Vracíme se domů  - na Valašsko ,  s milou vzpomínkou na  Váš turnaj a do  další práce i zápolení Vám přejeme hodně úspěchů " . Jeden ročník za druhým ubíhají i  v turnaji o pohár "Zálesí" a rok co rok humpolečtí házenkáři  hostí u příležitosti jeho konání nějakou  milou  návštěvu  .  Takovou  a  zvlášť milou byla zcela určitě návštěva tehdejšího předsedy Sekce  české házené ÚV ČSTV z Prahy  - pana  Charváta .  Ten při  XIV. ročníku  turnaje o pohár "Zálesí"  v roce  1962 vzpomenul   na Humpolec  a na pohár "Zálesí" takto : "  V  letošním  roce  oslaví  pohár  "Zálesí"  v  Humpolci již XIV. výročí . Pohledneme-li nazpět  , zjišťujeme , že jeçtě jedno významné jubileum se  váže k tomuto ročníku turnaje  . Již 40 let úspěšné  práce  zaznamenávají  tělovýchovní  pracovníci  oddílu v Humpolci .  Zanechávají za sebou stopu  drobné , poctivé mravenčí práce . Tato je dokumentována snad nejkrásnějším prostředím , jaké jsem kdy viděl  . Házenkáři mají svoji kolébku  - krásné , útulné hřiště ,  schované pod korunami  košatých a svěže  zelených lip . Zelenému prstenci  vévodí účelně zařízené středisko  se šatnami , umývárnami a sprchami ,  společenská místnost se stálou výstavkou trofejí , získaných v bohaté sportovní činnosti snaživého oddílu. Tato  moderní stavba  , vhodné řešení rozhlasové  kabiny a  řada dalších předností , jsou krásnou vizitkou kolektivní práce našich házenkářů  a  jejich  příznivců  .  V  současné  době  je již vše připraveno   k   vyvrcholení   letošní  sportovní   činnosti  na XIV. ročník turnaje o pohár "Zálesí" . Každý jeho ročník přivedl do Humpolce  nové návštěvníky a  obdivovatele sportovních úspěchů českých  házenkářů .  Všichni  návštěvníci  si přinesou  do svých domovů.  nejen  krásné  vzpomínky  ,  ale  i  poučení  z názorného příkladu , jak je třeba pracovat , aby sportovní úspěchy přinesly takové ovoce práce  jako v Humpolci . Ve  vzpomínkách na Humpolec vyslovuji za házenkářskou veřejnost  poděkování za dobře vykonanou práci s přáním mnoha zdaru v další činnosti ! " Zasloužilá mistryně  sportu a olympijská  vítězka Eva Bosáková vzpomíná na náš turnaj takto : "K 40. výročí  založení oddílu české házené Vám  přeji do dalších úspěšné sportovní činnosti hodně zdaru . Věřím, že letošní , již XIV. ročníˇk turnaje  o pohár "Zálesí" , bude  právě tak sportovně bohatý  jako byl  předešlý ,  kterého jsem  se zúźastnila . Ještě jednou Vám přeji hodně zdaru ve Vaší    práci " Zvláštní kapitolu  z 68 roźníků  turnaje o pohár  "Zálesí" si zasluhují  i rozhodčí  . Stejně  jako při  výběru mužstev  , i  v případě  rozhodčích  ,  se  vždy  oddíl  snažil zajistit k řízení turnajových utkání současné naše nejlepší rozhodčí . Bude asi každého  z nás zajímat , jak se  tito "muži v černém" dívají  na nejstarší  turnaj v   národní házené  , jaké  dojmy si odvážejí  z jeho  průběhu i  atmosféry .  Zde je  názor jednoho z mnohých : "   Nedostanu-li  se   některý  rok   na  tradiční  humpolecký házenkářský turnaj  alespoň jako divák ,  vždycky na něj poslední červencovou  neděli vzpomínám  . Připomíná  mi agilní  soukenické město  a půvabné  Zálesí ,  připomíná mi  hřiště ,  na němž  jsem pískal  v krátké  éře svého  působení ve  funkci rozhodčího české házené celkem 35 zápasů a na  němž jsem v milém prostředí oslavil svůj 200. rozhodovaný  zápas , připomíná mi pět  ročníků v letech 1953-1958 , na nichž jsem rozhodoval  . Na turnaji - a vlastně na celé činnosti českých házenkářů Jiskry Humpolec - si cením toho , co   vyzvedávám   například   na   odlišném   poli   humpoleckých divadelníků :  Vnitřního , všestranného života  kolektivu . Oddíl pokračuje dále  ve svých dobrých tradicích  , rozvíjí všestrannou činnost , pečuje  o výchovu mládeže , zlepšuje  výstavbu a úpravu svého házenkářského  hřiště , upevňuje  kolektiv a vytváří  dobré kamarádství  a  řadu  pevných  přátelství  .  Za veškerými těmito úspěchy  je   skryta  neúnavná   a  obětavá   ,  cílevědomá  práce osvědčených jednotlivců ve vedení oddílu , práce , kterou si celá veřejnost asi neuvědomuje . Město Humpolec může být na podobnou agilní činnost hrdo ! To jsou  mé dojmy  kolem turnaje o  pohár "Zálesí" ,  na který vždy rád mezi Vás přijedu ! " Dr.  Jiří Valchář  , promovaný  ekonom ,  nositel uznání  " Za zásluhy  o  rozvoj  Československé  tělovýchovy  III.  stupně " k XIV. ročníku "Poháru Zálesí" v roce 1962 . Na  závěr  ještě  postřehy  hráče mužstva ,  které bylo rovněž účastníkem  turnaje o  pohár "Zálesí"  . Vypráví  Jaroslav Volf , hráč  oddílu české  házené  SONP  Kladno ,  hokejový reprezentant ČSSR , ligový  trenér hokejistů.. SONP Kladno ,  pamětník turnaje o pohár "Zálesí" v letech 1957-1959 . "  K  Vašemu  40letému  výročí  české  házené  Vám přeji mnoho úspěchů a pěkných  bojů . Při této příležitosti  si rád vzpomínám na Váš  turnaj o pohár "Zálesí"  , na Vaši výbornou  organizaci a propagaci české  házené . Na slušné  prostředí , i když  se někdy odehrávaly tvrdé boje  . Vždy jsme dobře věděli  , že tu najdeme dobré házenkáře  , ale jeçtě  lepší kamarády .  Věřte , že  dny , strávené mezi  tak dobrým kolektivem ,  jako byl Váš ,  nám hodně pomohly v naší  práci .    Domů  jsme si  odváželi hezké   vzpomínky a  celý rok  jsme se nemohli dočkat příštího ročníku . Rád si vzpomenu na Vaše diváky , kteří  jsou velmi  vyspělí .  Zkrátka -  všude jsme  se setkali s takovým prostředím , jako kdybychom byli doma a myslím , že to je pro Vás to nejlepší vysvědčení . Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši péči o rozvoj české házené , za Vaši obětavou a nezištnou práci , ale cítím  , že slova  díků jsou velmi  málo . Věřte  , že takové vzpomínky jsou trvalého rázu ! "    Tento  článek se  snaží  za  pomoci kronik  oddílu připomenout důležité okamžiky i skutečnosti , z nichž se vytvořilo více než 60 ročníků tohoto turnaje . Stejně  jako  kdysi  předchůdci  dnešních  funkcionářů a hráčů připravovali s plným zaujetím I. ročník turnaje o pohár "Zálesí", každý další ročník připravují členové  oddílu národní házené  TJ Jiskra  Humpolec stejně  pečlivě a  svědomitě.