2018-01-21: Proběhla VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODDÍLU.

    V sobotu 20. ledna 2017 se uskutečnila v restauraci Hotelu Jirmásek VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODDÍLU NÁRODNÍ HÁZENÉ TJ JISKRA HUMPOLEC. Z této schůze vzešly následující informace. 

      Výroční členská schůze se konala za účasti 16 členů oddílu a místostarosty Humpolce Ing. Květoslava Namysla.  

      Schůzi předsedal předseda humpoleckého házenkářského oddílu Jiří Fiala, který v úvodu všechny přítomné přivítal. a nechal schválit program schůze. Poté přečetl zprávu, ve které zhodnotil činnost oddílu v průběhu celého kalendářního roku.

     Poté přečetli své zprávy organizační pracovník oddílu Jaroslava Barták, za pokladníka oddílu Jiřího Fučíka František Čmok a zprávu o stavu členstva Stanislav Vošický .   

    Posledním bodem schůze byla diskuze. Po skončení diskuze Jiří Fiala schůzi ukončil.